ZAMKNIJ

/

Naudojimo sąlygos

apžvalga

Šią svetainę maitina plantawake. Visoje svetainėje terminai „mes“, „mes“ ir „mes“ reiškia „plantawake“ pranešimus. čia išvardytas plantawake.

Lankydamiesi mūsų svetainėje ir (arba) ką nors iš mūsų pirkdami, jūs sutinkate su mūsų „Paslauga“ ir sutinkate laikytis toliau nurodytų sąlygų („Paslaugų teikimo sąlygos“, „Sąlygos“), įskaitant papildomas sąlygas, kaip apibrėžta čia ir (arba) pasiekiama naudojant hipersaitą. Šios taisyklės ir sąlygos taikomos visiems svetainės naudotojams, įskaitant, bet neapsiribojant, naudotojus, kurie yra naršyklės, perpardavėjai, klientai, prekybininkai ir (arba) turinio autoriai.

Prašome atidžiai perskaityti šias naudojimo sąlygas prieš prisijungdami arba naudodami mūsų svetainę. Prisijungdami prie bet kurios Svetainės dalies arba naudodamiesi ja, sutinkate laikytis šių Sąlygų. Jei nesutinkate su visomis šios Sutarties sąlygomis, neturite prisijungti prie Svetainės ir nesinaudoti jokiomis Paslaugomis. Jei šios sąlygos laikomos pasiūlymu, sutikimas yra aiškiai apribotas šiomis sąlygomis.

Bet kurioms naujoms funkcijoms ar įrankiams, pridedamoms prie dabartinės parduotuvės, taip pat taikomos taisyklės ir sąlygos. Šiame puslapyje galite bet kada perskaityti naujausią Sąlygų versiją. Mes pasiliekame teisę atnaujinti, keisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus savo svetainėje. Jūs privalote reguliariai tikrinti šį puslapį, ar nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis ar prieiga prie svetainės po bet kokių pakeitimų paskelbimo reiškia, kad sutinkate su tais pakeitimais.

1 SKYRIUS – INTERNETO PREKYBININKO SĄLYGOS IR SĄLYGOS

Sutikdami su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis patvirtinate, kad savo gyvenamojoje šalyje esate bent jau pilnametis arba kad esate suaugęs asmuo savo gyvenamojoje šalyje ir kad davėte mums sutikimą leisti išlaikomiems nepilnamečiams naudotis šia svetaine.
Naudodamiesi Paslauga negalite naudoti mūsų produktų jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais arba pažeisti savo jurisdikcijos įstatymus (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, autorių teisių įstatymus).
Negalite perduoti kirminų, virusų ar bet kokio kito kenkėjiško kodo.
Pažeidus arba pažeidus bet kurią iš Sąlygų, jūsų Paslaugos bus nedelsiant nutrauktos.

2 SKYRIUS – BENDROSIOS SĄLYGOS

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties atsisakyti paslaugų teikimo.
Jūs pripažįstate, kad jūsų turinys (išskyrus kredito kortelės informaciją) gali būti perduodamas be šifravimo ir gali apimti (a) perdavimą įvairiais tinklais; ir b) pakeitimai, susiję su techniniais tinklo arba sujungimo įrangos reikalavimais. Kredito kortelės informacija visada yra užšifruota, kai ji perduodama tinklais.
Jūs sutinkate be mūsų aiškaus raštiško leidimo neatgaminti, nekopijuoti, nedauginti, neparduoti, neperparduoti ir nenaudoti jokios Paslaugos dalies, nesinaudoti Paslauga ar prieiga prie Paslaugos, ar bet kokio kontakto svetainėje, per kurią paslauga teikiama. .
Šioje Sutartyje naudojamos antraštės skirtos tik patogumui ir neriboja ar kitaip neveikia šių Sąlygų.

3 SKYRIUS – INFORMACIJOS TIKSLUMAS, IŠSAMBUMAS IR LAIKŠKUMAS

Mes neatsakome, jei informacija šioje svetainėje yra netiksli, neišsami ar pasenusi. Šioje svetainėje esanti medžiaga skirta tik bendrajai informacijai ir neturėtų būti naudojama kaip vienintelis pagrindas priimant sprendimus, nesikreipiant į pirminius, tiksliausius, išsamiausius ar naujausius informacijos šaltinius. Bet koks pasitikėjimas šioje svetainėje pateikta medžiaga yra jūsų pačių rizika.
Šiame puslapyje gali būti tam tikros istorinės informacijos. Istoriniai duomenys nebūtinai yra aktualūs ir pateikiami tik jūsų informacijai. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šios svetainės turinį, tačiau nesame įsipareigoję atnaujinti jokios informacijos savo svetainėje. Jūs sutinkate, kad tik jūs esate atsakingi už mūsų svetainės pakeitimų stebėjimą.

4 SKYRIUS – PASLAUGŲ IR KAINŲ PAKEITIMAI

Mūsų gaminių kainos gali būti keičiamos be įspėjimo.
Pasiliekame teisę

bet kuriuo metu be įspėjimo keisti arba nutraukti Paslaugą (ar bet kurią jos dalį ar turinį);
Mes nesame atsakingi jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokius pakeitimus

Paslaugos pakeitimas, kainos pakeitimas, sustabdymas ar nutraukimas.

5 SKYRIUS – PRODUKTAI AR PASLAUGOS (JEI YRA)

Tam tikri produktai ar paslaugos gali būti prieinami tik internetu per svetainę. Šių produktų ar paslaugų kiekis gali būti ribotas ir gali būti grąžintas arba keičiamas tik pagal mūsų grąžinimo politiką.
Mes stengėmės kuo tiksliau atvaizduoti mūsų gaminių, rodomų o, spalvas ir vaizdus

bwalk. Negalime garantuoti, kad jūsų kompiuterio bet kokios spalvos ekranas bus tikslus.
Pasiliekame teisę, bet neprivalome, apriboti pardavimus nuo

savo produktus ar paslaugas bet kuriam asmeniui, geografinei vietovei ar jurisdikcijai

i. Šia teise galime pasinaudoti kiekvienu konkrečiu atveju. Pasiliekame teisę apriboti siūlomų produktų ar paslaugų skaičių. Visi gaminių aprašymai ar produktų kainos gali būti keičiami bet kuriuo metu be įspėjimo jūsų nuožiūra. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kurio gaminio gamybą. Bet koks bet kurio produkto ar paslaugos pasiūlymas šioje svetainėje yra negaliojantis, kai tai draudžiama.
Negarantuojame, kad jūsų įsigytų ar įsigytų produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos kokybė atitiks jūsų lūkesčius arba kad bet kokie Paslaugos trūkumai bus ištaisyti.

6 DALIS – APSKAITOS KAINOS IR APSKAITOS INFORMACIJA

Mes pasiliekame teisę atmesti bet kokį užsakymą, kurį pateikiate mums. Savo nuožiūra galime apriboti arba atšaukti vienam asmeniui, namų ūkiui ar užsakymui įsigytus kiekius. Šie apribojimai gali apimti užsakymus iš arba į tą pačią kliento sąskaitą, tą pačią kredito kortelę ir (arba) užsakymus su tuo pačiu atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresu. Tuo atveju, jei pakeisime arba atšauksime užsakymą, galime bandyti jus informuoti susisiekę el. pašto adresu ir (arba) atsiskaitymo adresu / telefono numeriu, kurį nurodėte pateikdami užsakymą. Pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kuriuos savo nuožiūra, atrodo, pateikė agentai, perpardavėjai ar platintojai.

Sutinkate pateikti naujausią, išsamią ir tikslią pirkimo ir atsiskaitymo informaciją apie visus pirkinius iš mūsų parduotuvės. Sutinkate nedelsiant atnaujinti savo paskyrą ir kitą informaciją, įskaitant el. pašto adresą ir kredito kortelių numerius bei galiojimo datas, kad galėtume užbaigti jūsų operacijas ir prireikus su jumis susisiekti.

Daugiau informacijos rasite mūsų grąžinimo politikoje.

7 SKYRIUS – PASIRENKAMOS PRIEMONĖS

Galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių nestebime, nekontroliuojame ir neimportuojame.
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad suteikiame prieigą prie tokių įrankių, „tokių, kokie yra“ ir „tokie, kokie yra“ be jokios garantijos, atsakomybės atsisakymo ar sąlygų ir be jokio patvirtinimo. Mes nesame atsakingi už tai, kad naudojatės pasirenkamais trečiųjų šalių įrankiais.
Bet koks pasirenkamų Svetainėje esančių įrankių naudojimas yra jūsų pačių rizika ir savo nuožiūra, todėl turėtumėte įsitikinti, kad esate susipažinę su taisyklėmis ir sąlygomis, pagal kurias atitinkami trečiųjų šalių teikėjai suteikia įrankius, ir su jomis sutinkate.
Ateityje taip pat galime pasiūlyti naujų paslaugų ir (arba) funkcijų per svetainę (įskaitant naujų įrankių ir išteklių išleidimą). Toms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms taip pat bus taikomos šios sąlygos.

8 SKYRIUS – TREČIOS ŠALYS

Tam tikras turinys, produktai ir paslaugos, pasiekiamos naudojant mūsų Paslaugą, gali apimti trečiųjų šalių medžiagą.
Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra su mumis susijusios. Mes nesame atsakingi už turinio ar tikslumo tikrinimą ar vertinimą, nesame ir nebūsime atsakingi už jokią trečiųjų šalių medžiagą ar svetaines ar bet kokią kitą trečiųjų šalių medžiagą, produktus ar paslaugas.
Mes nesame atsakingi už jokią žalą ar nuostolius, susijusius su prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu ar bet kokia kita operacija, susijusia su trečiųjų šalių svetainėmis. Atidžiai perskaitykite trečiųjų šalių politiką ir procedūras

ir įsitikinkite, kad juos supratote prieš atlikdami bet kokią operaciją. Skundai, pretenzijos, rūpesčiai ar klausimai dėl trečiųjų šalių produktų turėtų būti nukreipti trečiosioms šalims.

9 SKYRIUS – ATSILIEPIMAI, ATSILIEPIMAI IR KITI NAUDOTOJŲ PATEIKIMAI

Jei pateikiate tam tikrus konkrečius įnašus (pvz., įnašą

tiesa) su mūsų prašymu arba be jo, galite pateikti mums kūrybines idėjas, pasiūlymus, pasiūlymus, pasiūlymus ar kitą medžiagą elektroniniu būdu arba el. paštu, paštu ar kitu būdu (bendrai – „Atsiliepimai“), sutinkate, kad galite el. bet kuriuo metu, be apribojimų, redaguoti, kopijuoti, publikuoti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokioje laikmenoje bet kokius komentarus, kuriuos pateikiate mums. Mes nesame ir nebūsime įpareigoti (1) išlaikyti bet kokių Komentarų konfidencialumą, (2) mokėti kompensaciją už Komentarus arba (3) atsakyti į Komentarus.
Galime, bet nesame įpareigoti, stebėti, keisti ar pašalinti Turinį, kuris, mūsų nuožiūra, yra neteisėtas, įžeidžiantis, grasinantis, šmeižiantis, šmeižiantis, pornografinis, nepadorus ar kitaip nepriimtinas arba pažeidžiantis bet kokią intelektinę nuosavybę. Paslaugos.
Sutinkate, kad jūsų komentarai nebūtų pažeisti

trečiųjų šalių teisės, įskaitant autorių teises, prekės ženklą, privatumą, konfidencialumą ar kitas asmenines ar nuosavybės teises; Taip pat sutinkate, kad jūsų komentaruose nebūtų šmeižikiškos ar kitaip neteisėtos, įžeidžiančios ar nepadorios medžiagos arba bet kokių kompiuterinių virusų ar kitos kenkėjiškos programinės įrangos, kuri

gali bet kokiu būdu paveikti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės veikimą.

Negalite naudoti klaidingo el. pašto adreso, apsimesti niekuo kitu nei jūs patys arba kitaip klaidinti mūsų ar bet kurios trečiosios šalies dėl bet kokių Komentarų kilmės. Tik jūs atsakote už bet kokius komentarus ir jų tikslumą. Mes nesame atsakingi už jūsų ar bet kurios trečiosios šalies paskelbtus komentarus.

10 SKYRIUS – ASMENINĖ INFORMACIJA

Jūsų asmeninės informacijos pateikimą per Parduotuvę reglamentuoja mūsų privatumo politika.

11 SKYRIUS – KLAIDOS, NETIKSLUMAI IR KLAIDOS

Mūsų svetainėje ar paslaugoje kartais gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su produktų aprašymais, kainomis, akcijomis, pasiūlymais, pristatymo išlaidomis, pristatymo laiku ir prieinamumu. Pasiliekame teisę ištaisyti visas klaidas, netikslumus ar praleidimus ir bet kuriuo metu be įspėjimo keisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus (taip pat ir po to, kai buvo išsiųstas jūsų užsakymas), jei bet kokia informacija apie Paslaugą ar bet kurią susietą svetainę yra netiksli.
Mes neįsipareigojame atnaujinti, keisti ar patikslinti informaciją apie Paslaugą ar bet kurią susietą svetainę, įskaitant, be apribojimų, atsiskaitymo informaciją, kaip reikalaujama pagal įstatymus. Jokia nurodyta Paslaugos ar bet kurios susietos svetainės atnaujinimo ar atnaujinimo data negali būti suprantama kaip nuoroda, kad bet kokia informacija, susijusi su Paslauga ar bet kuria susijusia svetaine, buvo pakeista arba atnaujinta.

12 SKYRIUS – DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS

Be Naudojimosi sąlygose nenumatytų draudimų, Svetainę ar jos turinį draudžiama naudoti: (a) bet kokiu neteisėtu tikslu; b) kitų skatinimas užsiimti bet kokia neteisėta veikla arba joje dalyvauti; (c) pažeisti bet kokias tarptautines taisykles, reglamentus, įstatymus arba vietinius ar JK teisės aktus; (d) pažeisti arba pažeisti mūsų intelektinės nuosavybės teises ar kitas intelektinės nuosavybės teises; f) siųsti melagingą ar klaidinančią informaciją; (g) neperduoti ar perduoti virusų ar bet kokio kito tipo kenkėjiško kodo, kuris bus arba gali būti naudojamas bet kokiu būdu, kuris trukdo Paslaugos arba bet kurios susietos svetainės, kitos svetainės ar interneto veikimui ar veikimui; (h) rinkti arba stebėti kitų asmeninę informaciją; i) el. pašto šiukšlių, sukčiavimo, sukčiavimo, klastojimo, šliaužiojimo, laipiojimo ar krapštymo atveju, j) nepadoriais arba amoraliais tikslais;

svetainę ar internetą. Pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi Paslauga ar bet kuria susijusia svetaine dėl bet kokio draudžiamo naudojimo pažeidimo.

13 SKYRIUS – GARANTIJŲ ATSISAKYMAS. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Mes negarantuojame, negarantuojame ir negarantuojame, kad mūsų Paslauga naudositės nepertraukiamai, laiku, saugiai ar be klaidų.
Negarantuojame, kad rezultatai, kuriuos galime gauti naudodamiesi Paslauga, bus tikslūs ar patikimi.
Jūs sutinkate, kad mes galime retkarčiais sustabdyti Paslaugą neribotam laikui arba atšaukti Paslaugą bet kuriuo metu be įspėjimo.
Jūs aiškiai sutinkate, kad naudositės Paslauga arba negalėsite jos naudoti savo pačių rizika. Aptarnavimas ir visi produktai

prekės ir paslaugos, kurias jums teikiame naudodamiesi Paslauga, yra (išskyrus aiškiai nurodytus atvejus) teikiamos „tokios, kokios yra“ ir „tokios, kokios yra prieinamos“ jūsų naudojimui, be jokio pareiškimo, garantijos ar garantijos. bet kokios tiesioginės ar numanomos sąlygos, įskaitant visas numanomas tinkamumo parduoti, tinkamumo tam tikram tikslui, patvarumo, nuosavybės teisės ir nepažeidimo garantijas.
Mūsų direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, filialai, agentai, rangovai, stažuotojai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijų išdavėjai jokiu būdu nebus atsakingi už bet kokią žalą, praradimą, pretenziją ar bet kokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, baudžiamąją, deliktą, atsakomybę, specialią ar kitaip, įskaitant, bet neapsiribojant, prarastą pelną, prarastas pajamas, prarastas santaupas, duomenų praradimą, pakeitimo išlaidas ar bet kokią panašią žalą, susijusią su sutartimi, deliktu (įskaitant aplaidumą), griežtą ar kitokią atsakomybę už bet kokią Paslaugos teikiamą paslaugą ar produktus ar bet kokius kitų pretenzijų. bet kokiu būdu, susijusiu su jūsų naudojimusi paslauga ar bet kokiu produktu, įskaitant bet kokias bet kokias Paslaugos klaidas ar praleidimus, bet tuo neapsiribojant.

bet kokie nuostoliai ar žala, atsiradusi dėl to, kad naudojatės Paslauga arba bet kokiu turiniu (ar produktu), paskelbtu, perduotu ar kitaip prieinamu per Paslaugą, net jei apie tokią galimybę buvo pranešta. Kadangi kai kuriose šalyse ar jurisdikcijose neleidžiama išskirti arba apriboti atsitiktinių ar pasekminių nuostolių, tokiose šalyse ar jurisdikcijose mūsų atsakomybė bus apribota tiek, kiek leidžia įstatymai.

PADALINTI

14 STRAIPSNIS

Sutinkate su kompensacija, tiesa?

apsaugoti ir ginti mus ir mūsų patronuojančią įmonę, dukterines įmones, filialus, partnerius, pareigūnus, direktorius, agentus, tiekėjus, licencijų išdavėjus, paslaugų teikėjus, subrangovus, tiekėjus, praktikantus ir darbuotojus nuo trečiųjų šalių pretenzijų ar reikalavimų, kylančių iš jūsų Paslaugų teikimo sąlygų ar dokumentų, susijusių ar pažeidžiančių bet kokius įstatymus ar trečiųjų šalių teises, pažeidimus.

15 SKYRIUS – PAVADINIMAS

Tuo atveju, jei kuri nors šių Naudojimo sąlygų nuostata būtų pripažinta neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, tokia nuostata vis tiek bus vykdoma tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus, ir laikoma, kad neįgyvendinamai daliai šios sąlygos netaikomos. ši nuostata neturi įtakos kitų nuostatų galiojimui ir įvykdymui.

16 SKYRIUS – NUTRAUKIMAS

Šalių įsipareigojimai ir sutartys, sudaryti iki nutraukimo datos, galioja ir pasibaigus šiai Sutarčiai visais tikslais.
Šios sąlygos galios tol, kol jūs arba mes jas nutrauksite. Galite bet kada nutraukti šias Sąlygas pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų paslaugomis arba nutraukdami naudojimąsi mūsų svetaine.
Jei savo nuožiūra nesilaikysite kokių nors šių paslaugų teikimo sąlygų sąlygų arba įtariame, kad nesilaikote kokių nors šių paslaugų teikimo sąlygų sąlygų, galime bet kada nutraukti šią Sutartį be įspėjimo ir jūs būsite atsakingas už visas mokėtinas sumas. nuo galiojimo pabaigos datos ir (arba) gali neleisti jums naudotis mūsų paslaugomis (ar bet kuria jų dalimi).

17 SKYRIUS – VISAS SUTARTIS

Mūsų nesugebėjimas pasinaudoti ar neįgyvendinti bet kokios teisės ar nuostatos, numatytos šiose paslaugų teikimo sąlygose, nereiškia, kad tokios teisės ar nuostatos atsisakome.
Šios paslaugų teikimo sąlygos ir bet kokia politika ar veiklos taisyklės, kurias paskelbėme šioje svetainėje arba susijusios su paslauga

sudaro visą susitarimą ir supratimą tarp jūsų ir mūsų ir reglamentuoja jūsų naudojimąsi Paslauga, pakeičiančią visus ankstesnius ar tuo pačiu metu sudarytus susitarimus, pranešimus ir pasiūlymus, tiek žodinius, tiek rašytinius, tarp jūsų ir mūsų (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias ankstesnes Paslaugų paslaugų teikimo sąlygos ). ).
Bet koks šių naudojimo sąlygų aiškinimo dviprasmiškumas negali būti aiškinamas prieš autorių.

18 SKYRIUS – TAIKOMI TEISĖ

Šios sąlygos ir bet kokios individualios sutartys, pagal kurias teikiame jums Paslaugas, yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Jungtinės Karalystės įstatymus.

19 SKYRIUS – PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ PAKEITIMAI

Šiame puslapyje galite bet kada perskaityti naujausią Sąlygų versiją.
Pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, keisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus mūsų svetainėje. Eda, jūs privalote reguliariai tikrinti mūsų svetainę, ar nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis mūsų svetaine ar paslauga arba prieiga prie jos po bet kokių šių paslaugų teikimo sąlygų pakeitimų paskelbimo reiškia, kad sutinkate su tais pakeitimais.